ארכיון

התייחסותי למספר נושאים

כאדם פרטי

יש כאן נקודה אחת חשובה: דבריו של היצור הזה, מתועבים ככל אשר היו, אכן נאמרו בתור דעתו האישית כאדם פרטי.

בוודאי לא היינו חפצים, בחברה מק'ארתיסטית, בהּ יפחדו אנשים פחד-מוות, לבטא-עצמם, שמא יבולע למשרתם. לו היה עומד מול כיתת-סטודנטים, או בלב אירוע על הבימה ואומר זאת = עניין אחר, אז כמובן, שחובה היתה מוטלת, על האוניברסיטה, להתייחס, להוקיע ואף לנקוט נגדו, בצעד משמעתי, כזה או אחר. אך – כאדם פרטי?

בשום פנים ואופן, אין זה עניין לאוניברסיטה לענות בו!! הסטודנטים נפגעו? שיסגרו זאת, אישית, מולו!!

ואינו רואה הסתירה

ח"כ בגין (שאישית, הופתעתי מאד לשמוע, לאחרונה, שהוא עדיין חי…) אמר, אמנם, דברים יפים ונכונים, שאסור, בשום פנים ואופן, להתנות מתן זכויות, במילוי אילושהן "חובות".

כל הכבוד!!

ואולם, הוא אמר זאת, בהעלאת חוק-הלאום.

כלומר – הוא, ממש ככל שאר ברברני ה"יהודית ודמוקרטית", כלל אינם רואים הסתירה, שלא ייתכן שמדינה, תהיה שייכת לאזרח X, יותר מאשר לעמיתו לאזרחות אזרח Y, ועדיין תוגדר כ"דמוקרטית"!!

כי אחת משתיים:

אם המדינה, שייכת "קודם כל ליהודים – אפילו אם כלל אינם ישראלים, אינם דוברי-עברית ואולי אפילו לא ביקרו כאן מעודם!! – ורק אחר-כך לאזרחיה, יושביה מדורי-דורות!!, דוברי-הערבית" = זוהי מדינת אפארטהייד גזענית (כפי שכולנו יכולים לראות, למשל, בחלוקת קרקעות-הנגב, בין בני "עם האדונים" תוך נישול ה"ילידים").

ואם המדינה, אכן שוויונית ודמוקרטית, אז לכל אזרחיה, ללא יוצא/ת-מן-הכלל, בדיוק אותן הזכויות = שאז, אין להפלות, בשום-פנים-ואופן, בין אזרחים שונים, (למשל) בזכות למגורים, בכל ישוב, בו יחפצו להתגורר!!

זה לוז העניין כאן. וזאת אנשים, מח"כ בגין ועד לאחרונת מצביעות-זהבה, פשוט אינם מבינים.

אך אינה ציבורי

וכאן בדיוק הבעיה, כבוד הנשיא: "רשות השידור", בעצם, מעולם לא היתה "השידור הציבורי", כי-אם השידור הממשלתי, המשדר שטיפת-מוח תעמולתית (ובעיקר: הסתה גזענית פרועה, נגד ערבים ומוסלמים באשר-הם ובעשור הנוכחי: גם נגד פליטים מאפריקה), מבן-גוריון עד לביבי והלאה!!

שידור ציבורי, מייצג-כל ושוויוני במידה סבירה, מעולם לא היה שם (למעט בתקופת ממשלת רבין-מר"צ זצ"ל).