ארכיון

מספר שגיאות-דקדוק נפוצות בעברית

הרשימה הבאה, היא רשימה של טעויות נפוצות במיוחד, שאנשים נוהגים לעשות, בשפה העברית:

"יש / אין ל[…] את [X]" = מבנה לשוני בלתי-חוקי בעברית, שמוצאו בתרגום מילולי, מן השפות ההודו-אירופיות (אנגלית, גרמנית, רוסית, הינדית, איטלקית…).

אין לומר זאת. תחת זאת, יש לומר "[X] נמצא / אינו נמצא ברשות[…]".

דוגמאות:

אל תאמר, "יש לי את הספר". אמור, "הספר נמצא ברשותי".

אל תאמרי, "אין יותר את המערכת הזאת". אִמרי, "המערכת הזאת, אינה בשימוש עוד".

"במידה ו"… = אין חיה כזאת. פשוט אין. אין דבר כזה בעברית (ורק השד יודע, באיזו שפה כן: אין לי מושג, מנין המוטציה הזאת, הגיחה לשפה…).

אחת משתיים:

אם יש, עניין של מידה = יש לומר "במידה ש"…

אם אין, עניין של מידה = יש לומר "אם", "במקרה ש"… וכיו"ב, אך לעולם לא "במידה ו"…

בלבול בין "אם" ל"לו"

משפט תנאי: "אם תוכל להגיע, יהיה נחמד".

משפט תנאי בטל: "לו היה באפשרותך להגיע, היה נחמד" (אך לא יכולת).

"האבא/האמא/הסבא/הסבתא" = אין דבר כזה וגם לא יכול להיות. הסיבה: "אבא" = "האב", "אמא" = "האם" וכיו"ב, בשפה הארמית. כי סיומת קמץ + אל"ף = היידוע הארמי.

כלומר: אם אתה אומר, "האבא", למעשה אמרת בכך "ההאב" = "The the Father". יש דבר כזה?!?

מכיוון שאין דבר כזה, יש לומר "האב", "האם", "הסב", או "הסבה", לפי העניין.

בלבול בין זכר לנקבה

יש לזכור: מכנסיים, גרביים, אופניים ומשקפיים = זכר זוגי כולם!!

נעליים = נקבה זוגי.

למה? אין לי מושג. ככה… 😉

"למרות ש"… / "בגלל ש"… = אין דבר כזה (ואינני בטוח, בנגע לסיבה לכך. פשוט אין).

אל תאמר, "למרות שבאתי". אמור "אף-על-פי, שבאתי / על-אף העובדה, שבאתי / למרות העובדה, שבאתי".

אל תאמרי, "בגלל שלא יצא לי". אמרי "מפני / מכיוון / משום, שלא יצא לי".

"בכדֵּי" = אין דבר כזה. זהו שיבוש, שנוצר עקב הבלבול הצורני בין "כדי", לבין "[ולא] בכדִּי".

אין לומר "בכדֵּי"; אלא יש לומר, פשוט, "כדֵי" – או (אם רוצים לסגנן) "על-מנת".