ארכיון | אפריל 2017

זה ממש פה!!

כוכב

מצויין!! צריך לכוון לשם, את כל מרצנו ולהגיע לשם!!

כולה 39 שנות-אור, זה כלום. בדיחה. בספינה, הטסה במהירות תת-אורית (נניח, שמינית ממהירות-האור; עדיין אין ספינה כזאת, אך כבר אפשר לבנותהּ עד, נאמר, 2030), ניתן יהיה להגיע לשם בתוך דורות אחדים. צ'יק-צ'ק.

ובינתיים, כמובן, מומלץ גם לכוון לשם, טלסקופי-הרדיו השונים – אמנם, אולי הציביליזציה שם, משתמשת באמצעי-תקשורת שונים ואולי אין שם ציביליזציה כרגע, אבל יהיה מעניין מאד לבדוק.